Välkommen Comtech-data kund.

Kalmar NDC AB har övertagit Comtech-Data:s verksamhet.
Detta innebär att vi kommer att tillhandahålla motsvarande tjänster och service som tidigare.

För mer information om Kalmar NDC produkter och tjänster kan ni läsa
här, eller gå in på vår hemsida.


Vänligen
Kent Rudolfsson